Yaş Tip Su Sayaçları KVS-17Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı