Yaş Tip Su Sayaçları KVS-2Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı