Yaş Tip Su Sayaçları KVS-6Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı