Yaş Tip Su Sayaçları KVS-4Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı