Yaş Tip Su Sayaçları KVS-16Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı