Yaş Tip Su Sayaçları KVS-3Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı