Yaş Tip Su Sayaçları KVS-10Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı