Yaş Tip Su Sayaçları KVS-7Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı