Yaş Tip Su Sayaçları KVS-5Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı