Yaş Tip Su Sayaçları KVS-1Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı