Yaş Tip Su Sayaçları KVS-8Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı