Yaş Tip Su Sayaçları KVS-14Y

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı