Pals Çıkışlı Su Sayaçları KVS-1P

MID (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı